Menu
0
Trang chủ » DỊCH VỤ PHÁP LÝ»Luật sư Dân sự» Tư vấn pháp luật dân sự

Tư vấn pháp luật dân sự

Luật sư Dân sự

Tư vấn pháp luật dân sự

Văn phòng Luật sư Đồng Thông với kiến thức pháp luật sâu rộng, kinh nghiệm phong phú từ các hoạt động tư vấn và tranh tụng của mình là chỗ dựa vững chắc của khách hàng trong mọi giao dịch dân sự. Nhiều cá nhân, tổ chức tìm đến Văn phòng Luật sư Đồng Thông để tư vấn trước khi xác lập giao dịch dân sự hoặc khi xảy ra tranh chấp. Sau khi được luật sư tư vấn khách hàng đã hiểu đúng các quy định của pháp luật, từ đó có quyết định ứng xử đúng pháp luật, tận dụng cơ hội, tránh rủi ro pháp lý và bảo vệ được quyền và lợi ích chính đáng của mình.

Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội ở nước ta hệ thống pháp luật, trong đó có pháp luật dân sự, ngày một hoàn thiện. Tuy nhiên, các quy định của pháp luật dân sự về quyền nhân thân, pháp nhân, giao dịch dân sư, thời hiệu, tài sản và quyền sở hữu, nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự, bồi thường ngoài hợp đồng, thừa kế, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ, tranh chấp dân sự và thủ tục giải quyết tranh chấp dân sự... lại rất phức tạp. 

Xã hội càng phát triển thì giao dịch dân sự càng trở nên sôi động, đa dạng, phức tạp và đồng thời tiềm ẩn nhiều rủi ro, nảy sinh nhiều tranh chấp. Để loại bỏ rắc rối, thực hiện đúng nghiã vụ, bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình các bên tham gia giao dịch cần hiểu biết về các quy định của pháp luật liên quan nói chung, về giao dịch dân sự nói riêng.
 

 

Luật sư Công ty luật Khởi Minh với kiến thức pháp luật sâu rộng, kinh nghiệm phong phú từ các hoạt động tư vấn và tranh tụng của mình là chỗ dựa vững chắc của khách hàng trong mọi giao dịch dân sự. Nhiều cá nhân, tổ chức tìm đến Văn phòng Luật sư Đồng Thông để tư vấn trước khi xác lập giao dịch dân sự hoặc khi xảy ra tranh chấp. Sau khi được luật sư tư vấn khách hàng đã hiểu đúng các quy định của pháp luật, từ đó có quyết định ứng xử đúng pháp luật, tận dụng cơ hội, tránh rủi ro pháp lý và bảo vệ được quyền và lợi ích chính đáng của mình.

Tư vấn pháp luật dân sự

Nội dung tư vấn pháp luật dân sự tại Văn phòng Luật sư Đồng Thông

1. Tư vấn soạn thảo các loại văn bản, giấy tờ, đơn từ, di chúc...

2. Tư vấn hợp đồng dân sự: Hợp đồng mua bán, cho thuê, thế chấp, chuyển nhượng nhà đất; hợp đồng xây dựng; hợp đồng đấu thầu; hợp đồng mua bán hành hóa; hợp đồng cầm cố, vay tài sản; hợp đồng đại lý, phân phối; hợp đồng dịch vụ...
- Hướng dẫn, soạn thảo hợp đồng dân sự
- Thẩm định hợp đồng dân sự 
- Đàm phán hợp đồng dân sự 
- Thực hiện hợp đồng dân sự
- Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự 

3. Tư vấn luật đất đai: 
- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở; tách thửa, hợp thửa... 
- Hợp đồng liên quan nhà đất: Chuyển quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; mua bán nhà ở; thuê, mượn, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở...
- Khiếu nại đất đai
- Tư vấn đất đai có yếu tố nước ngoài 

4. Tư vấn thừa kế: 
- Thừa kế theo di chúc
- Thừa kế theo pháp luật
- Thanh toán, khai nhận, phân chia di sản thừa kế

5. Tư vấn sở hữu trí tuệ: 
- Đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ
- Chuyển giao công nghệ
- Xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ

6. Tư vấn về các việc dân sự liên quan đến toà án: 
- Tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, hủy bỏ các quyết định này
- Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản lý tài sản của người đó
- Tuyên bố một người mất tích, huỷ bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích
- Tuyên bố một người đã chết, hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết
- Công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự, quyết định tài sản trong bản án, quyết định hình sự, hành chính của tòa án nước ngoài...

7. Tư vấn giải quyết tranh chấp, tố tụng dân sự: 
- Hòa giải tranh chấp
- Lựa chọn cơ quan giải quyết tranh chấp
- Tranh chấp quyền sở hữu
- Tranh chấp thừa kế
- Tranh chấp sở hữu trí tuệ
- Tranh chấp về quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất 
- Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

8. Tư vấn quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

9. Tư vấn thường xuyên pháp luật dân sự (Luật sư gia đình) 

 

 

Bạn chỉ cần gọi : 0914 126 918