Menu
0
Trang chủ » DỊCH VỤ PHÁP LÝ»Luật sư Dân sự» Tư vấn hợp đồng dân sự

Tư vấn hợp đồng dân sự

Luật sư Dân sự

Tư vấn hợp đồng dân sự

Hợp đồng dân sự là giao dịch dân sự, là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự nhằm thỏa mãn nhu cầu trao đổi trong giao lưu dân sự. Là phương tiện giúp cho giao dịch dân sự giữa các bên đạt lợi ích của mình, hợp đồng dân sự đồng thời là công cụ hữu hiệu để ngăn ngừa rủi ro.

Văn phòng Luật sư Đồng Thông có nhiều năm kinh nghiệm về tư vấn hợp đồng dân sự và luôn cam kết đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, đảm bảo tính pháp lý, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng.

A. Nội dung công việc tư vấn hợp đồng dân sự tại Công ty luật Khởi Minh:

1. Tư vấn về đặc điểm hợp đồng dân sự

- Tư vấn về tính thỏa thuận (tự nguyện)
- Tư vấn về chủ thể tham gia hợp đồng dân sự
- Mục đích của hợp đồng dân sự
- Sự khác biệt so với hợp đồng thương mại, hợp đồng kinh tế
- Tư vấn về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng
- Tư vấn về các trường hợp hợp đồng vô hiệu và hậu quả pháp lý của hợp đồng vô hiệu

2. Tư vấn phương thức giao kết hợp đồng dân sự

- Tư vấn về hình thức hợp đồng
- Tư vấn thời điểm đề nghị giao kết hợp đồng
- Tư vấn về thay đổi, rút lại đề nghị giao kết hợp đồng
- Tư vấn huỷ bỏ đề nghị giao kết hợp đồng
- Tư vấn chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng
- Tư vấn sửa đổi đề nghị
- Tư vấn chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng
- Tư vấn thời hạn trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng

3. Tư vấn nội dung cơ bản của hợp đồng dân sự

- Tư vấn về các điều khoản cơ bản của hợp đồng
- Tư vấn về các điều khoản thông thường của hợp đồng
- Tư vấn về các điều khoản tùy nghi của hợp đồng
- Tư vấn phương thức thoả thuận số lượng, chất lượng sản phẩm
- Tư vấn phương thức xây dựng giá cả, cũng như cách thức thanh toán
- Tư vấn thời hạn, địa điểm thực hiện hợp đồng
- Tư vấn các quy định về quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng
- Tư vấn thời điểm phù hợp giao kết hợp đồng
- Tư vấn các quy định về nghĩa vụ của bên vi phạm hợp đồng
- Tư vấn các trường hợp hợp đồng vô hiệu
- Tư vấn mức phạt vi phạm hợp đồng phù hợp
- Tư vấn xây dựng phụ lục hợp đồng
- Tư vấn các nội dung khác liên quan

4. Tư vấn sửa đổi nội dung của hợp đồng dân sự

- Tư vấn cách thức sửa đổi nội dung hợp đồng:   
  Trường hợp không có người làm chứng có người làm chứng
  Trường hợp hợp đồng được công chứng, chứng thực

5. Tư vấn cách thức đàm phán hợp đồng

6. Tư vấn thực hiện hợp đồng dân sự

8. Tư vấn về xử lý vi phạm hợp đồng dân sự

9. Tư vấn chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng dân sự

- Tư vấn quy định pháp luật về các trường hợp được chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng
- Tư vấn cách thức chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng  

10. Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự

-  Tư vấn trình tự thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng
-  Tư vấn đàm phán hòa giải tranh chấp
-  Tư vấn khởi kiện giải quyết tranh chấp hợp đồng
-  Đại diện cho khách hàng giải quyết tranh chấp hợp đồng
-  Bảo vệ quyền lợi của khách hàng trong tranh chấp hợp đồng

B. Các hợp đồng dân sự thông dụng được tư vấn tại Công ty luật Khởi Minh:

- Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất
- Hợp đồng chuyển đổi mục đích sử dụng đất
- Hợp đồng mua bán nhà ở
- Hơp đồng thuê nhà ở
- Hợp đồng mượn nhà ở
- Hợp đồng tặng cho nhà ở
- Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất
- Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất (gắn liền tài sản trên đất)
- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất (gắn liền tài sản trên đất)
- Hợp đồng bảo lãnh quyền sử dụng đất (gắn liền tài sản trên đất)
- Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở... 
- Hợp đồng xây dựng, đấu thầu
- Hợp đồng mua bán tài sản
- Hợp đồng cho thuê tài sản
- Hợp đồng cấm cố tài sản
- Hợp đồng thế chấp tài sản
- Hợp đồng vay tài sản
- Hợp đồng mua bán hàng hóa
- Hợp đồng phân phối hàng hóa
- Hợp đồng đại lý hàng hoá
- Hợp đồng dịch vụ
- Hợp đồng nhượng quyền thương mại
- Hợp đồng liên quan đến sở hữu trí tuệ
- Hợp đồng mua bán cổ phần, trái phiếu
- Hợp đồng hỗ trợ kỹ thuật...

Liên hệ ngay để được hưởng  dịch vụ luật sư tốt nhất!   

 

 

Bạn chỉ cần gọi : 0914 126 918